A CorvinShape Alakformáló Szalon Házirendje


A Házirend célja, hogy meghatározza a CorvinShape Alakformáló Szalonban tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek.

Előírja továbbá a szalonban található berendezési tárgyak, eszközök, az InfraShape alakformáló gépek rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére vonatkozó követelményeket.

A Házirendet üzemeltető saját belátása szerint bármikor módosíthatja, illetve kiegészítheti, továbbá a Házirend minden vendég számára a recepción és a honlapon elérhető és áttekinthető.

A CorvinShape Alakformáló Szalon üzemeltetését Nagy Noémi egyéni vállalkozó (2096. Üröm, Szilva utca 7.) végzi.

A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.

Általános szabályok

CorvinShape Alakformáló Szalon található eszközök, az InfraShape alakformáló gépek kizárólag rendeltetésének megfelelően használható. Szolgáltatásaink használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, illetve ebben a Házirendben foglaltakat.

A CorvinShape Alakformáló Szalonban TILOS:

- a dohányzás, alkohol, kábítószer és tiltott doppingszerek fogyasztása,
- minden olyan tevékenység, amely a szalon szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
- veszélyes anyag vagy tárgy (robbanóanyagok, fegyverek stb.) illetve nagy testű állat bevitele,
- az üzemeltető engedélye nélkül minden kereskedelmi tevékenység, reklám elhelyezése, hang- és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása,
- a szalon berendezésének rongálása, nem rendeltetésszerű használata,
- a recepciós pult mögötti terület, az InfraShape edzőhelység, zuhanyzó területére a személyzet engedélye nélküli belépés,
- minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység.

CorvinShape Alakformáló Szalon szolgáltatásait kizárólag nyitvatartási időben (Hétfő-Péntek: 8-20 óra, Szombat: 8-14 óra, illetve Vasárnap 9-14) lehet igénybe venni, illetve a szolgáltatásait igénybe vevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a szalont időben elhagyni.

Amennyiben CorvinShape Alakformáló Szalon területén az üzemeltető a tevékenysége illetve szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására reklámanyagot készít, készíttet és esetleg azokon, bármely vendég, annak ismerőse feltűnik, akkor a reklámanyag megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel, ha azt előzőleg (a reklámanyag készítésekor) nem jelezte.

CorvinShape Alakformáló Szalon szolgáltatásait igénybe vevő vendégekről adatnyilvántartást vezet. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt harmadik félnek nem adhatja ki. Az adatkezelés üzemeltető az Adatvédelmi Szabályzatban leírtaknak megfelelően végzi.

A Házirendben szereplő előírások súlyos vagy folyamatos megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen, vagy végleg kizárni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet. A létesítmény területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és tisztaság betartása, másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat, a vendég köteles megtéríteni. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen viselkedéséből erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, értékekért.

Vendégek nyugalma érdekében a szalonban az InfraShape edzést végző vendég és annak 1 kísérője tartózkodhat egyidőben. Amennyiben ettől több személy tartózkodik egyidőben a szalonban, akkor a személyzet felszólítására kötelesek a szalonon kívül várakozni.

A szalon területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni.

Rendkívüli eseménytől függően, késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők (baleset esetén) – 104
Tűzoltóság (tűz esetén) – 105
Rendőrség (rendbontás esetén) – 107

InfraShape edzés szabályok

1. Vendégeink egészségének megóvása és a biztonságos edzés érdekében az első edzést megelőzően vendégeinket tájékoztatjuk az InfraShape edzés kockázatairól, illetve arról, hogy mikor nem javasolt az edzés. A szalon személyzete megtagadhatja az edzést ha úgy ítéli meg, hogy az edzés a vendég egészségi állapotát veszélyezteti.

2. Vendégeink részéről az első edzés előtt „Beleegyező nyilatkozat” kitöltése és aláírása szükséges. Az InfraShape edzést mindenki saját felelősségére végzi.

3. Az edzés megtagadható attól a Vendégtől, aki az edzésre alkalmatlan állapotban jelenik meg (pl. alkoholos állapotban, nem megfelelő viselkedést tanúsít, nincs alkalmas öltözéke, egyéb egészségügyi kockázat felmerül, stb.), inzultálja a személyzetet, nem tartja be annak utasításait, rongálja a szalon berendezéseit, vagy nem hajlandó a „Beleegyező nyilatkozat”-ot aláírni.

4. Kiskorú Vendég esetén az edzésre a szülő hozzájárulásával, annak jelenlétében, a „Beleegyező nyilatkozat" szülő általi aláírását követően van lehetőség.

5. Az InfraShape gép használata a személyzet engedélye és felügyelete nélkül tilos.

6. InfraShape edzés előzetes bejelentkezéssel vehető igénybe. Egy edzés 50 percig tart, így Vendégeink óránkénti időpontokra jelentkezhetnek be. Amennyiben valaki késik az edzésről, akkor igyekszünk megoldani, hogy az 50 perces edzést végig tudja csinálni, azonban ha a következő órára is van bejelentkezett Vendég, akkor az edzést korábban be kell fejezni. Ilyen esetben teljes edzés díjat számolunk fel.

7. Kedvezményes áron kínált próbaedzésre egy személy kizárólag egy alkalommal jelentkezhet be. A próbaedzés 24 órával előtte lemondható, azonban ha a Vendég nem jelenik meg a próbaedzésen és időben nem mondja le, akkor újbóli kedvezményes próbaedzésre nincs lehetőség.

8. Időpontot lemondani 24 órával előtte lehet telefonon, e-mail-ben vagy Facebook Messenger üzenetben. Fenntartjuk a jogot, hogy ha a bejelentkezett időpontra nem jelenik meg Vendégünk, akkor az edzés díját teljes egészében felszámoljuk vagy a bérletből levonjuk.

Cím

1082 Budapest,
Nagytemplom utca 27.


Elérhetőségeink, időpontfoglalás

Email: corvinshape@gmail.com
Tel.: +36 1 615 24 26
Facebook:  facebook.com/corvinshape

Linkek
Nyitvatartásunk

Hétfő – Péntek: 8:00 – 20:00
Szombat: 8:00 – 14:00
Vasárnap: 9:00 – 14:00

Best AI Website Maker